ISD - NOE

»história»

...príbeh začína v roku 1919,

 

Firma Keller Bau, založená v roku 1919, patrila a v súčasnosti aj naďalej patrí k vedúcim regionálnym stavebným firmám. Kto by dnes veril, že ešte pred 50-imi rokmi tesári namáhavo pílili a klincovali dosky a hranoly na to, aby vyrobili "debnenie" pre betón. Začiatkom 50. rokov sa začal presadzovať slogan "racionálna výstavba", živený najmä podnikateľmi majúcimi na zreteli náklady na výrobu.

zlom nastáva v roku 1952,

 

 

Georg Meyer-Keller, spolumajiteľ firmy Keller Bau, patril k mužom jasne pozerajúcim sa do budúcnosti. Vedel, že k racionálnej výstavbe patrí racionálne odebňovanie a teda aj racionálne debnenie. Pod jeho vedením sa v roku 1950 začal vývoj prototypu systémového debnenia - NOE Universal - oceľového stenového debnenia. Bol koncipovaný ako stavebnicový systém a preto mal mnohostranné použitie a vysoké využitie. Na debnenie boli udelené patenty o dva roky neskôr - v roku 1952.

firma NOE uzrela svetlo sveta...

 

 

Po následnom úspešnom regionálnom predaji bola v roku 1957 založená firma NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller KG. Meno NOE sa tak stalo synonymom pre pokrokovú odebňovaciu techniku.
Od týchto čias sa produkty firmy NOE neustále vyvíjajú a zlepšujú. Veľkou výhodou je, že všetky prototypy prechádzajú neúprosnými skúškami, aké poskytne len nasadenie v praxi - na stavbách, ktoré realizuje sesterská firma Keller Bau.

Na východ..!

 

 

Dnes má firma NOE zastúpenie v skoro každej krajine Európy a na mnohých miestach vo svete. V dnešnej Európe, a obvzlášť v krajinách bývalého východného bloku, z ktorých každá sa predbieha v úsilí získať si každého investora, si zriadiť zastúpenie vyžaduje len tri veci - peniaze, peniaze a peniaze. Ale v roku 1968? V sovietskom bloku? Tak to si vyžadovalo najmä odvahu...
Ani stavebníctvo v ČSSR (pre mladších - ČSSR = Československá socialistická republika) sa nevyhlo dopytu po nových a efektívnejších technológiách. V oblasti spracovávania betónu sa upriamovala pozornosť po debneniach zo "Západu", ako ostatne vo všetkých oboroch... (pre mladších - Západ = krajiny na západ od východného bloku).
Z oslovených firiem jediná firma NOE súhlasila aj s poskytnutím licencie na výrobu debnenia. Na skúšku firma NOE poskytla zadarmo debnenie Universal pre kruhovú nádrž v Pezinku pre národný podnik Doprastav. Stavba dopadla dobre a spolupráci nestálo nič  v ceste (pre mladších - všetko to muselo prejsť schválením na najvyšších miestach). Celú spoluprácu zastrešovala VHJ IS (Výrobno-hospodárska jednotka  - inžinierske staviteľstvo). Špeciálne poďakovanie a uznanie za organizovanie výroby a distribúcie patrí osobitne: Ing. Otokarovi Pišoftovi - vedúcej osobnosti myšlienky zavedenia systémového debnenia na území ČSSR a p. Fritzovi Lettnerovi - vtedajšiemu konateľovi firmy NOE Austria so sídlom vo Viedni.
Postupne sa začali vyrábať nasledujúce systémy debnenia NOE - Universal (1968), Combi - 20 a Combi - 70 (1972), Pilier (1975), Top (1984) ...
Výrobou a distibúciou debnenia bol poverený Hydrostav, národný podnik, jeden z podnikov patriacich pod IS GR (Inžinierske staviteľstvo - generálne riaditeľstvo), ktoré bolo do roku 1991 licenčným partnerom NOE Schaltechnik Süssen.

 

zoom
 foto č. 1: Prvý návod na použitie debnenia Universal - aj s podpisom spoluautora Ing. Pišofta

 

V septembri 1991 bola založená obchodná spoločnosť ISD-NOE, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá pokračuje v začatej spolupráci s NOE Schaltechnik dodnes. Je vlastníkom všetkých licenčných dokumentov a zabezpečuje výrobu debnenia NOE na Slovensku pre potreby celej firmy NOE. Zabezpečuje tiež predaj a prenájom systémového debnenia NOE. Zaujímavosťou je, že na začiatku 90. rokov dominoval takmer výlučne predaj debnenia, dnes prevažuje dopyt po prenájme debnenia.

 

 ...vyrobené na Slovensku...

...vyrobené na Slovensku...

nahor

naspäť

ďalej

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP