ISD - NOE

 »špeciálne debnenia»»          tunely

 

 

 

   charakteristika
   

- debnenie pre tunelové rúry pozostáva z oceľových nosníkov NOE C-10, C-20, C-20S alebo drevených nosníkov H-20 - tieto nosníky tvoria spravidla nosníky tzv. primárneho roštu, t. j. nachádzajú sa priamo pod odebňovacím plášťom

- odebňovací plášť sa volí na základe polomeru zakruženia a požadovanej únosnosti, niekedy sa použijú dve vrstvy tenšej preglejky na sebe

- sekundárny rošt je tvorený prstencovými pásnicami, ktoré zabezpečia požadovaný eliptický alebo kruhový tvar tunelovej rúry

- ako podperná konštrukcia sa priamo na prstencové pásnice pripájajú špeciálne tunelové vzpery, ktoré sú uložené na priečnych nosníkoch NOE C-20S alebo nosníkoch z valcovanej ocele, podľa zaťaženia

- táto konštrukcia je postavená na podperných vežiach NOE ST200, resp. vežiach z H-rámov

- ako podperná konštrukcia sa môžu použiť aj ťažké oporné kozlíky otočené naopak

 


ukážka zostavy debnenia pre razený tunel 

 


ukážka zostavy debnenia pre razený tunel - zadebnená a oddebnená poloha

   

- oddebňovanie sa realizuje poklesom - na to slúži oddebňovací klin, uvoľnením stavacích skrutiek na jednom alebo viacerých stykoch prstencových pásnic  - vznikne otáčavé kĺbové spojenie - a následným stiahnutím niektorých vzpier sa oddebňovací plášť dostatočne oddiali od vybetónovaného profilu tunela

- pojazdy konštrukcie debnenia dosadnú na valcované U-nosníky umiestnené na podlahe a debnenie môže presúvať do ďalšieho záberu

- ako podperná konštrukcia sa môžu použiť aj ťažké oporné kozlíky otočené naopak

- novinkauniverzálne stavebnicové debnenie NOEtec

 

   použitie
   

- debnenie NOE pre tunelové rúry je vhodné pre tunely razené aj hĺbené

- je vhodné pre prierezy tunelov, ktoré menia po dĺžke svoj tvar

- pri razených tuneloch sa nasadenie debnenia NOE javí eko-nomickejším oproti mechanizovaným oceľovým hydraulickým debniacim vozíkom vtedy, ak počet nasadení debnenia je menší ako 40, t. j. pre dĺžky tunelových rúr do 500 m, pri dĺžke sekcie 12,5 m

- dĺžka sekcie sa pohybuje v rozmedzí do 12,5 m

- debnenie si vyžaduje predmontáž, aj pomoc žeriava

 

Zdá sa Vám to zložité? Ponúkame zdarma poradenstvo a pri odbere debnenia Vám vypracujeme podrobný "kladačský" plán!

 

 

nahor

naspäť

ďalej

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP