ISD - NOE

 »špeciálne debnenia»»

         oporný kozlík NOE

 

 

 

 

charakteristika

   

- oporné kozlíky sú stavebnicová oceľová priehradová konšt-rukcia, ktorá prenáša tlak betónu z jednostranného debnenia do okolitej stavebnej konštrukcie

- jednostranné debnenie sa používa vtedy, ak sa z priestorových dôvodov nedá postaviť obojstranné debnenie - napr. v hlbokých výkopoch  pri betonáži obvodových stien suterénnych podlaží bu-dov, pri betonáži zárubných múrov atď.

- oporné kozlíky NOE sú stavebnicovou konštrukciou - konštrukcia kozlíkov sa prispôsobuje výške betónovanej steny - vždy s vyu-žitím tých istých prvkov

 


ťažký oporný kozlík - varianty výškového a šírkového usporiadania

   

- NOE vyrába a dodáva dva varianty kozlíkov - ťažké prevedenie (je vyobrazené vyššie) a ľahké prevedenie

- ťažké prevedenie je určené pre všetky výšky jednostranných stien (až do 7.800 mm)

- ľahké prevedenie je určené pre betonáž jednostranných stien vysokých najviac 2750 mm

 

      
ľahký oporný kozlík NOE

   

- silná pásnica rovnomerne roznáša sily z kotvenia a zaručuje, že kotvy nemusia byť osadené s "hodinárskou" presnosťou

- v ponuke nechýba tiež riešenie rohu

 

použitie

   

- nasadenie oporných kozlíkov je potrebné naplánovať si v znač-nom časovom predstihu a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  - ekonomika - jednostranné debnenie je drahšie ako obojstranné, aj keď sa to laikom na prvý pohľad zdá paradoxné. V praxi sa s týmto názorom stretávame často. Laik vidí cenu debnenia odvíjajúcu sa z plochy debnenia a pri jednostrannom debnení predsa potrebuje len polovicu potrebného množstva debnenia! Ale až neskôr spozná, že preniesť značné tlaky betónu na jednostranné debnenie si vyžaduje nasadenie oporných kozlíkov a vyspelej kotevnej techniky....a tu sa skrýva väčšia časť nákladov na debnenie.

  - postup práce - oporný kozlík si vyžaduje kotvenie a to sa osádza do betónovej konštrukcie, ktorá sa betónuje v predstihu. V čase nasadenia oporných kozlíkov musí byť konštrukcia s kotvami pripravená prenášať sily vnášané kozlíkmi.

 

   

- na obrázku vidíme princíp oporného kozlíka:

  - tlak betónu pôsobí jednak na stenu z debnenia a rovnako aj na protiľahlú stenu, či už je to výkop alebo stojaca budova

  - tlak betónu na stenu z debnenia sa cez trojuholníkovú prieh-radovú konštrukciu kozlíka prenáša do kotvenia a do pätkového závitu a vyvoláva v jestvujúcej konštrukcii základovej (alebo stropnej) dosky reakcie - ťahové sily v kotvení, tlakové v oblasti pätkového závitu.

Z obrázku vidíme, že sily vnášané do jestvujúcej konštrukcie sú značné a niekedy si vyžadujú posúdenie projektanta-statika.

 

dôležité zásady pri používaní oporných kozlíkov

   

- časti stavebnej konštrukcie (základy, základové dosky, stropné dosky...) musia bezpečne preniesť sily vnášané opornými kozlíkmi

- kotviace tyče (DW so závitom Schwupp) sa nesmú nadpájať zváraním ani nijako ináč zohrievať - hrozí zmena vlastností špe-ciálnej ocele a radikálne zníženie deklarovanej únosnosti

- stena, stojaca oproti jednostrannému debneniu (výkop, stena jestvujúcej budovy atď), musí takisto bezpečne preniesť tlak be-tónu naňu pôsobiaci

 

sortiment

   

- ťažký oporný kozlík:
  - základný element výšky 3650 mm
  - predĺženie oporného kozlíka výšky 1600 mm
  - veľké predĺženie oporného kozlíka výšky 3180 mm
  - nadstavenie oporného kozlíka dĺžky 500 mm

- riešenie vnútorného rohu pre ťažký oporný kozík (do výšky debnenia max. 4150 mm

- ľahký oporný kozlík

- spojovacie prvky pre spojenie kozlíkov s debnením

- kotvenie - kotviace tyče DW, spojovacie matice, dodatočne vŕtané kotvy atď.

- náradie, príslušenstvo

 

Zdá sa Vám to zložité? Ponúkame zdarma poradenstvo a pri odbere debnenia Vám vypracujeme podrobný "kladačský" plán!

 katalóg prvkov   (1,12 Mb)

 dopytový formulár  

 objednávkový formulár

 

      (2,88 Mb)

 

nahor

naspäť

ďalej

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP