ISD - NOE
 
  
 
 
 
 
 Protipovodňové múry v Devíne
 
 
realizácia: Váhostav-SK, Žilina
matrice: Murus Romanus (kat. č. 569180), Zagreb (kat. č. 563600) a Berlin (kat. č. 562700)
projektant: Hydroconsult Bratislava, š. p.

klikni pre detail

       V rámci protipovodňovej ochrany Devína sa budujú na jeho území protipovodňové steny, ktoré ho majú ochrániť pred vysokou vodou Dunaja. Jedná sa o historicky veľmi významné miesto a preto projektanti mysleli nielen na funčknosť múrov ale aj na ich estetické stvárnenie. A tu znovu ponúkajú svoje služby matrice NOEplast - nielenže dajú betónu želaný vzor, ale vybetónovaná stena so vzorom je homogénna, t. j. životnosť jej vzoru nie je ohrozená namŕzaním alebo vlhkosťou, ako je to pri dodatočných estetických úpravách!

protipovodňový múr v Devíne - obr. 2 -klikni pre zväčšenie

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
Múry sa navzájom líšia použitými matricami NOEplast. Tam, kde na múroch vidíte dva rôzne vzory, vedzte, že styk týchto matríc určuje výšku hladiny Dunaja pri 100 ročnej vode.  Múry sú ešte o 50 cm vyššie.

protipovodňový múr v Devíne - obr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Múry pri erbe vznikli kombináciou matríc Berlin (pod korunou múru) a Murus Romanus (spodná časť múru). Pri prístavisku horný vzor vytvorila matrica Zagreb. Časť protipovodňovej ochrany tvorí tzv. mobilné hradenie - použije sa aj tu, v mieste vstupu na prístavisko lodí.

klikni pre detail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekný pohľad od Dunaja – tu je múr „vlnkovaný“ – len matricou Zagreb.

klikni pre detail

Múry sú ukončené rímsou, v tomto prípade monolitickou. Monolitická rímsa však prináša so sebou určité riziká – vzniká možnosť zatečenia cementového mlieka po hotovom múre a to spôsobí značnú estetickú ujmu výslednému dielu. Tu sa navyše na utesnenie debnenia rímsy použila montážna pena a tá sa nedá celkom bez stopy odstrániť.

Na záver by sme chceli poďakovať projektantom Hydroconsultu – Ing. Arch. Tužinčinovej a Ing. Frankovskému za ich skorý a profesionálny prístup k spôsobu a možným úskaliam nasadenia matríc NOEplast.

klikni pre detail

nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP