ISD - NOE
 

    

Oporný múr vo Vyhniach (oproti pivovaru)

 
 
 
realizácia: Doprastav Zvolen, a. s.
matrica: Murus Romanus (kat. č. 569180)

Murus Romanus - detail vzoru vo Vyhniach

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Matrice sa lepili na surové preglejky a panely debnenia s matricami sa kompletovali pred nasadením v krytej hale. Na stavbu sa potom doviezli už kompletne zmontované zostavy. (2003)

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 1

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Oporný múr sa betónoval jednostranne - to si vyžadovalo nasadenie oporných kozlíkov NOE. Tie sa montovali na zostavy panelov na stavbe.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 2

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohľad na zostavu debnenia s opornými kozlíkmi.
 

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Príprava na prvý záber.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oddebnený prvý záber.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Betonáž v mieste, kde výška oporného múru dosahovala maximum.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohľad na časť oporného múru pred zadebnením a betonážou ... 

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
... a po dokončení. (2003)

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 8

 
 
 
 
 
  
Pohľad na hotový múr a detail priznanej škáry medzi matricami. Táto škára nie je pracovnou (dilatačnou) škárou. Ak vzor matríc na seba nenadväzuje, prípadne by debnenie s viacerými na seba nadväzujúcimi matricami bez škár bolo z hľadiska manipulácie nepraktické, je vhodné vzor matríc prerušiť práve takouto opticky priznanou škárou.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 9

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Pohľad na múr - vľavo je pracovná (dilatačná) škára, vyplnená tmelom, vpravo priznaná škára medzi matricami.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Detail pracovnej (dilatačnej) škáry.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Detail priznanej škáry medzi matricami.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Včlenenie hladkého výklenku pre lávku pôsobí efektne.

Oporný múr vo Vyhniach - obr. 13

Murus Romanus - protipovodňový múr-Nová Baňa
 Protipovodňový múr v Novej Bani - tu sa matrica prvý krát pokusne nasadila. Výsledok asi nepotrebuje komentár.

nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP