ISD - NOE
 
 
  
  
 Oporný múr pri Žarnovici
 
 
realizácia: Doprastav Zvolen, a. s.
matrica: Amsterdam (kat. č. 561200)

Matrica Amsterdam - oporný múr pri Žarnovici

 
 
 
  
Preglejka, na ktorú sa lepí a skrutkuje matrica, je položená na paneloch stenového debnenia NOE TOP 2000. Preglejka musí byť bez povrchovej úpravy - najlepšie v surovom prevedení. Zatiaľ sa na panely debnenia neprichytáva - prichytí sa až po nalepení matrice - cez matricu sa prichytí vrutmi až do preglejky samotných panelov. Po ukončení prác sa tieto vruty vyskrutkujú a panely spolu so surovou preglejkou sa oddelia od rámového debnenia.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Matrice sa narežú na presné rozmery. Matrice sa vždy dodávajú v plusových dĺžkových toleranciách, preto ich pred montážou musíme prirezať. Platí, že matricu narežeme tak, aby presahovala podkladnú preglejku zhruba o 2 mm. Na rezanie môžeme použiť ostrý nôž alebo pokosovú pílu s kotúčom s riedkymi zubami.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 2

 
 
 
 
  
 
Rezanie matrice pokosovou pílou. Kotúč s redšími a väčšími zubami reže matricu tak, že ako odpad vznikajú doslova "rezance" (vidno na obrázku) NOEplastu. Vtedy prebieha rezanie veľmi ľahko. Ak zvolíme nevhodný kotúč - s malými a hustými zubami, rezanie prebieha veľmi pomaly a ťažko, pričom piliny odpadu z NOEplastu väčšinou "zapečú" kotúč v ochrannom kryte píly.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 3

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Lepidlo rozotrieme nerezovou stierkou so zubami na preglejku. Dôležité upozornenie - s lepidlom sa dá pracovať len v suchom prostredí, nikdy nie v daždi.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 4

  V tomto prípade sa matrice kládli tesne k sebe - nevytvárala sa "falošná" pracovná škára, vzor matríc totiž vo vodorovnom smere (teda zvislý styk) nadväzoval. Vzor vo vodorovnom styku matríc nenadväzoval a tiež sa matrice stykovali natesno.
Matrica z jednej sekcie (odebňovacích panelov) zasahuje do sekcie druhej. Tento spôsob vytvárania debnenia sa používa vtedy, ak projektant presne predpíše rozmer, na ktorom chce mať betón vytvorený pomocou NOEplastu. Tento rozmer sa nezávisle na rozmeroch matríc vyskladá najskôr z panelov a matrice s podkladnými preglejkami

Oporný múr, Žarnovica - obr. 5

sa na túto už zloženú zostavu následne pripevní. Tento spôsob si vyžaduje kvalitnú projektovú prípravu. Dôležité je, aby bol styk matríc tesný a nezatiekol do neho betón.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Detail zvislého styku matríc - vzor na seba nadväzuje (vo "vyvýšenej" oblasti vzoru).

Oporný múr, Žarnovica - obr. 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail vodorovného styku matríc, kde vzor matríc nenadväzuje

Oporný múr, Žarnovica - obr. 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Našich zákazníkov nenecháme nikdy "v štichu" - pán Noščák z našej firmy pravidelne organizuje prvé práce s matricami u zákazníka.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Po oddebnení prvého záberu - hodnotenie pracovnej škáry a prechodu steny vzorovanej na hladkú. Pri použití matríc NOEplast sa nesmie žiadny detail podceniť - pre každého zúčastneného je to cenná skúsenosť.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohľad na oddebnenú stenu - zvislé styky matríc vôbec nevidno, vodorovné áno, no nepôsobia rušivo.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 10

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Oporný múr projektant stvárnil ako vystriedané hladké plochy s plochami so vzorom.

Oporný múr, Žarnovica - obr. 11

nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP