ISD - NOE
 
   
 Granit z betónu
 
 
matrica Granit II

Granit z betónu - matrica NOEplast Granit II

 
 
  
Stavebné dielo zapôsobí najskôr súhrou rôznych materiálov, z ktorých každý má svoj typický vzhľad. Napríklad granit a betón – aj keď je granit z betónu.
Fasádu novostavby polikliniky v Magdeburgu mali tvoriť betónové prefabrikáty s granitovou štruktúrou. Granit sa vo svojej pôvodnej forme vyznačuje „hrubou“ štruktúrou ako aj výnimočným farebným odtieňom.

Granit z betónu - NOEplast Brügge - obr. 1

 
 Stavebné dielo zapôsobí najskôr súhrou rôznych materiálov, z ktorých každý má svoj typický vzhľad. Napríklad granit a betón – aj keď je granit z betónu.
Fasádu novostavby polikliniky v Magdeburgu mali tvoriť betónové prefabrikáty s granitovou štruktúrou. Granit sa vo svojej pôvodnej forme vyznačuje „hrubou“ štruktúrou ako aj výnimočným farebným odtieňom. Premietnuť tieto vlastnosti do betónu boli výzvou a zároveň aj popudom pre firmu Markgraf Bauunternehmung GmbH & co z mesta Bayreuth, zvoliť štruktúrovú matricu NOEplast ako základ pre výrobu fasádnych prefabrikátov.
Vyrobilo sa skoro 1.100 prefabrikátov, aby sa dosiahla výmera 5.000 m² fasádnej plochy s granitovou štruktúrou. Priemerná plocha fasádnych dosiek bola najviac cca 5 m², no vyskytli sa aj časti, ktoré by sa dali nosiť na malíčku, smeje sa stavbyvedúci H. Reichart z firmy Markgraf.

Granit z betónu - NOEplast Brügge - obr. 2

Používal sa špeciálny betón s farebnými prísadami a granitovou prímesou: antracitom s nazelenalým odtieňom. Po vyzretí sa na povrchu prefabrikátov objavil aj granit s odleskmi sľudy. Prefabrikáty si vyrábala firma Markgraf vo vlastnej prefe. Problém bol v tom, že granit má vo svojej štruktúre „vrchy a údolia“, teda veľmi nepravidelný a silne štruktúrovaný povrch a dosky mali na seba nadväzovať bez viditeľných skokov. Debnenie vytvarovalo betónovaný granit tak dokonale, že nevznikol ani nádych po skokoch na stykoch dosiek.
 
  
  

Ani výroba špeciálneho debnenia z ocele – kvôli veľkému počtu nasadení – pre výrobu prefabrikátov pre predsunutú a zateplenú fasádu nebola práve rutinná práca. Aj samotnému betónovaniu venovali pracovníci firmy Markgraf mimoriadnu pozornosť – napr. pri výrobe prefabrikátu C-tvaru s veľkými ramenami bolo obtiažne dosiahnuť dokonalé zhutnenie, aby sa predišlo pórovitému povrchu. Hotová fasáda dala za pravdu všetkým vykonaným prácam – aj výberu štruktúrovej matrice NOEplast!

Granit z betónu - NOEplast Brügge - obr. 3

nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP