ISD - NOE
 
   
 Aj tie najjemnejšie detaily!
 
 
tekutý NOEplast

tekutý NOEplast zvládne najjemnejšie detaily

 Zámerom dať betónu vlastný výraz a jeho štruktúrovaním zvýšiť dojem, ktorým pôsobí a ešte ho zladiť s inými použitými materiálmi, udrela hodina štruktúrovaných matríc NOEplast. A nemusí ísť o matrice z katalógu, ale matrice plne zodpovedajúce predstave, vyrobené priamo na stavbe!
V oblasti zálievkových PU hmôt sa špecialistom z NOE podaril rozhodujúci prelom – s novým tekutým NOEplastom s tvrdosťou 30 sme sa konkurencii ešte väčšmi vzdialili. Dokonca to znamená, že náš nový produkt spôsobí na terajšom trhu so zálievkovými hmotami s nízkou tvrdosťou revolúciu!

tekutý NOEplast zvládne najjemnejšie detaily - obr. 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Pomocou novej zálievkovej hmoty – tekutého NOEplastu s tvrdosťou 30 sa dosiahnu tie najjemnejšie detaily v betóne, pretože vytvrdnutá matrica sa dá kvôli svojej vynikajúcej elasticite ľahko oddebniť.

tekutý NOEplast zvládne najjemnejšie detaily - obr. 2

Aj v samotnom procese spracovávania posúva doterajšie hranice – do 10˚C sa dá tekutý NOEplast s tvrdosťou 30 spracovávať bez problémov, bod tuhnutia dosahuje pri 0 ˚C. Okrem toho je už zbytočné prevážať hmotu v „termoskách“, bolo to nákladné a cena dopravy tak niekedy presiahla cenu samotnej hmoty a niekedy spôsobila aj odmietnutie zákazky. Ďalej sa už nemusia tak presne plniť balenia: odchýlky vzájomných hmotnostných pomerov do 10% neohrozia pozitívne vlastnosti našej hmoty. Na stavbe sa teda nevyžaduje prítomnosť jemnej váhy a „hranie sa“ s pár miligramami „pridaj – uber“ je bezpredmetné.
Tekutý NOEplast s tvrdosťou 30 je rezistentný aj proti normálnej povrchovej vlhkosti, napr. ak sa použije ako forma drevo. Ako protiklad k tomuto faktu reagujú bežné zálievkové hmoty už pri minimálnej vlhkosti podkladu vytváraním pľuzgierov.
Záverom možno konštatovať: tekutý NOEplast s tvrdosťou 30 je ideálna zálievková hmota pre bežné pomery na stavbe, pretože bola vyvinutá a testovaná v stavebnej firme a priamo na stavbe. A tak sa dajú dosiahnuť vo výrobni prefabrikátov alebo priamo na stavbe presne také povrchy betónov, aké si stavbyvedúci, architekt alebo investor predstavujú.

nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP