ISD - NOE
 
   
 Štruktúrou proti hluku
 
 

štruktúrou proti hluku - matrica Murus Romanus

 
  
Betón sa postupom času zmenil z jednoduchého stavebného materiálu na tvarovateľný element s vysokými kvalitatívnymi požiadavkami aj v odbore inžinierskych stavieb. Je to dobre vidieť na francúzskych diaľniciach aj cestách iných tried, kde umenie našlo otvorenú náruč; nenájdete pomaly ani jeden most, nad- alebo podjazd, protihlukovú stenu bez akéhokoľvek náznaku štruktúrovania alebo inej estetickej úpravy.

štruktúrou proti hluku - matrica Murus Romanus, France - obr. 1

  
Pri stavbe protihlukových stien Jarnac a Taponnat dlhých 300 a 900 m a napájajúcich sa na jestvujúce premostenie sa Direction Departement de Equipment v Angoleine rozhodol použiť na skrášlenie stien štruktúru muriva obzvlášť peknú: Murus Romanus z ponuky matríc NOEplast. Vodorovné a zvislé delenie a striedanie vzorov, navrhnuté architektom Laurentom Barbierom, sa vinie po celej dĺžke protihlukových stien. Pri výrobe oboch stien – Jarnac z jednej strany, Taponnat obojstranne –

štruktúrou proti hluku - matrica Murus Romanus, France - obr. 2

– použil výrobca prefabrikátov Prefa 2000 S.N.G.C. tú istú jednu matricu, ktorú nasadil 115 krát! Znie to až neuveriteľne, ale aj posledný meter múru má dokonale presnú štruktúru!

nahor

 

nahor

© Copyright 2006 ISD - NOE • redakčný systém, hosting spoločnosti WEBYGROUP